Lid worden Schaatsclub Bedum

logo-schaatsclub

Contributie:
De jaarlijkse contributie bedraagt € 45,- voor schaatsclub Bedum. Deze moet voor
1 november gestort worden op rekeningnummer: NL83 RABO 0305 8346 14 t.n.v. Schaatsclub Bedum,

Schaatsjack:
De bijdrage aan het schaatsjack bedraagt € 25,- Dit bedrag kan gestort worden op het eerder vermelde rekeningnummer o.v.v. schaatsjack

De jaarlijkse contributie voor de ijsvereniging bedraagt € 6,-. Deze contributie wordt omstreeks eind november automatisch van uw rekening afgeschreven.

Rekeningnummer (verplicht)

Indien het verzenden niet lukt met dit formulier stuur dan een mail naar herman46@xs4all.nl