Aanmeldingsformulier

  Automatische incasso (verplicht)

  Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan de Ijsvereiging Bedum om jaarlijkse contributie te incasseren van onderstaand rekening nummer.
  Deze contributie zal eens per jaar omstreeks eind november van uw rekening worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terug boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Rekeningnummer

  Er is een toeslag van 50% op bovengenoemde bedragen indien u lid wordt in de winterperiode (na 15 december).

  Indien het verzenden niet lukt met dit formulier stuur dan een mail naar info@ijsbaanbedum.nl

  t.a.v. dhr. C. Slager