Jaarvergadering 13 dec 2022

Beste leden,

Onze jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 13 december 2022 om 20.00u! Als we de weerprofeten mogen geloven is het dan dik winter :), hoe mooi zou het zijn! Wij verwelkomen jullie in elk geval in een warm Hotel ’t Gemeentehuis waar we de traditie in ere houden! Eerst de jaarvergadering, vervolgens de traditionele verloting en we sluiten af met klaverjassen voor de liefhebber!

 1. Opening
 2. Notulen vorige keer (9 december 2019 – verslag is te vinden op de website)
 3. Verslag Kascommissie + Benoeming nieuw lid (Harry van der Berg | Jacob Roorda – Reserve Harm Schipper)
 4. Verslag Penningmeester
 5. Bestuursverkiezing (Aftredend: Linda Stiekema | Herkiesbaar: Andries Bosman)
 6. Nieuwe Bestuursleden (Jan Roelf Wiersum | Willem van der Ark) + Vacature
 7. Contributie aanpassing
 8. Verslag Trainingsgroep (Han Paul Westing)
 9. Mededelingen
 10. Vrij schaatsen op Kardinge op:
  * Zaterdag 12 november 2022 16:30 – 18:30 uur
  * Zaterdag 7 januari 2023 16:30 – 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)
  * Zaterdag 11 maart 2023 16:30  –  18:30   uur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting